Prezentare

Scurt istoric

Şcoala Gimnazială “Florea Julea”, Negrileşti  a fost înfiinţată în anul 1915, pe pământul unor familii boiereşti – familia Eduard Romalo şi Jurjea Adela. În  primă școală  din comuna Negrilești a funcționat doar nivelul de învățământ primar  (clasele I – IV), acesta fiind frecventat de aproximativ  50 de elevi. Localul în care a funcționat această  școală,   este actuala clădire  în care își desfășoară  activitatea   grădinița din sat.

Din 1949 se înfiinţează învățământul gimnazial cu     clasele V- VII, iar desfășurarea activității școlare va avea loc înclădirea  de  lângă Biserica ctitorită de familia lui Eduard Romalo.   Ca urmare a naționalizării și confiscării bunurilor de către comuniști, școala va funcționa efectiv în fostul conac boieresc ce a aparținut familiei de boieri Eduard Romalo și Jurjea Adela.  Din datele culese de la foștii elevii ai școlii și săteni, primul director al școlii a fost profesorul Florea Ion.

În anul 1962,  se dă în folosință primul corp – locația unde iși desfășoară activitatea actuala școală – de clădire construit  special  pentru activitatea instructiv – educativă, având  7 săli de clasă. Construcția acestui corp de clădire s-a făcut cu efortul sătenilor, care voiau o școală încăpătoare pentru elevii care erau din ce în ce mai mulți. În anul 1964,  școala avea o bibliotecă școlară, care număra 1200 de volume. 

Actualmente, școala funcționează doar în corpul de clădire dat în folosință în anul 1962. Fostul conac boieresc în care a funcționat școala a fost lăsat în paragină, astăzi mai sunt în picioare doar pereții foarte groși aia cestei clădiri. Urmașii familiei Jurjea și Romalo nu au revendicat terenul pe care este amplasată școala, iar în momentul de față dispunem de  o suprafață de 4,80 hectare de teren,  foarte util pentru desfășurarea în bune condiții a  activităților instructiv – educative.

Situl arheologic  din curtea școlii satului   NEGRILEŞTI

         Curtea școlii din Negrilești este un loc încărcat de istorie, aici  a fost amplasat conacul boieresc  al familiei de boieri Jurgea – Romalo, loc în care elevii au învățat de-a lungul a câtorva zeci  de ani. Un fapt foarte important care încarcă și mai mult istoria locul pe care este amplasată școala din  Negrilești este legat de descoperirea unor vestigii arheologice care fac parte din mai multe perioade istorice.

Cercetarea sitului arheologic Negrileşti – Curtea Şcolii a debutat în anul 1981, când a fost realizată o cercetare pe malul stâng al Bârladului, de către arheologul Mircea Nicu. Urmare a acestei prime evaluări de teren şi a unui sondaj efectuat în „Punctul Zaharia”, situl a fost inclus în Lista Monumentelor Istorice (cod Gl-I-s-B-02988). Acesta se întinde pe o suprafaţă de circa 12 ha şi se află situat în curtea şcolii gimnaziale din sat şi pe terenul unor localnici.

În anul 2007, Muzeul Județean    “Paul Păltănea” a început să facă săpături sistematice în curtea școlii, iar în urma acestora au fost descoperite numeroase artefacte care fac parte din  epoca bronzului și din secolele IV – V d. Hr., constând în fragmente ceramice, oase de animale, urme de vatra și de locuință, gropi menajere. La circa 30 m spre sud, în apropierea curții scolii, la punctul„Izvor, de unde au fost recoltate fragmente ceramice neolitice( cultura Starcevo-Cris ).

Având în vedere că între școală și muzeul județean există  o colaborare constantă, cei  de la muzeu au organizat la școală o expoziție permanentă  cu  artefacte identificate în urma săpăturilor arheologice din curtea școlii. De asemenea muzeul județean  a organizat  o expozitie temporară  cu  numeroase panouri ce conțineau fotografii realizate în timpul săpăturilor din curtea școlii.

În anul 2014, Muzeul Județean  “Paul Păltănea”  și Primăria comunei  Negrilești au depus un proiect la Ministerul Culturii pentru reabilitarea fostului conac boieresc și transformarea acestuia  într-un muzeu de sit, în care să  fie expuse artefactele descoperite în urma săpăturilor arheologice din curtea școlii. Din păcate acest proiect nu a fost finanțat, dar ideea reabilitării acestui conac nu a rămas abandonată  de autoritățile locale  și cele județene.